ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmarkt iets minder gespannen, minder banen bij uitzendbureaus

Na zeven kwartalen van oplopende spanning is de arbeidsmarkt in het derde kwartaal iets minder krap geworden. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17 duizend, terwijl er 45 duizend werklozen bij kwamen. Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures. Dit blijkt uit de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS.

Het aantal banen nam nog steeds toe, met 59 duizend. Terwijl er meer werknemers met een vaste arbeidsrelatie bij kwamen, nam het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie af.

Minder banen bij uitzendbureaus

Bij de uitzendbureaus waren er in het derde kwartaal 14 duizend banen minder dan in het voorgaande kwartaal. Dat is een daling van 1,8%. In het tweede kwartaal daalde het aantal banen in de uitzendbranche met 9 duizend (-1,1%).

Gerelateerde artikelen