ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmarkt kwartaalupdate: economie groeide met 0,3% en arbeidsmarkt nog altijd krap

De economie groeide in het vierde kwartaal met 0,3%, na drie kwartalen van krimp. Die groei werd vooral veroorzaakt door een hogere consumptie van huishoudens. Daarmee zit Nederland niet langer in een recessie. Voor heel 2023 kwam er een bescheiden groei uit van 0,1%. Dat is een stuk minder dan de jaren hiervoor, zo groeide de economie in 2022 nog met ruim 4%. Zo meldt het CBS.

Op de arbeidsmarkt is het beeld nog vrijwel hetzelfde als in de vorige kwartalen. Er kwamen opnieuw meer banen bij (+45.000) en de arbeidsmarkt bleef krap, met 114 vacatures voor iedere 100 werklozen.

Minder uitzendbanen

In de uitzendbranche daalde het aantal banen met 4000 ten opzichte van het derde kwartaal van 2023. In het derde kwartaal van 2023 daalde het aantal banen in de uitzendbranche ook, met 11 duizend.

Aantal vacatures daalt

Het aantal vacatures is in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw gedaald. Het aantal vacatures daalt nu al zes kwartalen achtereen. Eind december stonden er 410 duizend vacatures open, vijfduizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal.

Ondanks een daling van de vacatures blijft de spanning op de arbeidsmarkt onverminderd hoog. Dat komt omdat ook het aantal werklozen is gedaald.

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, nam in het vierde kwartaal af van 46 naar 43. De bedrijfstak met de hoogste vacaturegraad blijft, net als in het derde kwartaal, de bouw (71%). Al langere tijd is de vacaturegraad in het onderwijs het laagst. In het vierde kwartaal ging het om 21 vacatures per duizend banen.

Arbeidsparticipatie neemt toe 

In het vierde kwartaal van 2023 bestond de werkzame beroepsbevolking uit 9,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Dit aantal is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl het aantal mensen zonder werk is gedaald. Hierdoor is de nettoarbeidsparticipatie, het aandeel werkenden binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar, verder toegenomen tot 73,2 procent. In het tweede kwartaal van 2014 was dit nog 66,0 procent.

Met deze cijfers over de arbeidsmarkt is ook de flexbarometer weer geüpdatet met de cijfers van het vierde kwartaal van 2023.

Klik op de onderstaande button om het volledige kwartaalbericht van het CBS te lezen.

 

Gerelateerde artikelen