ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmarkt slaat om: aantal vacatures daalt

Voor het eerst in jaren daalt het aantal vacatures. In het derde kwartaal van 2019 was het vacatureaanbod 5,3% lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Al dit hele jaar was een afname van de groei in het aantal vacatures te zien, maar afgelopen kwartaal is voor het eerst sinds eind 2013 een daadwerkelijke daling van het aantal vacatures gemeten. Dit blijkt uit een analyse van Intelligence Group op vacaturedata van Jobfeed.

De grootste klappen vallen in de IT. Het aantal vacatures dat werd gemeten in de informatie- en communicatietechnologie nam af met meer dan een kwart (-26%). Vooral voor programmeurs waren er fors minder vacatures in het derde kwartaal.

Naast de IT daalde het aantal vacatures sterk in onder andere de vakgebieden communicatie, marketing en PR (-22%), persoonlijke dienstverlening (-21%), recreatie, sport & toerisme (-14%) en beleid & bestuur (-12%).

Vooral uitzendorganisaties minder vacatures

Uit de analyse blijkt verder dat vooral uitzendorganisaties minder banen bemiddelen. De krimp van vacatures gemeld via de uitzendbranche is veel groter dan die via de werkgevers zelf. Dit is in lijn met de cijfers van de ABU, die al sinds eind vorig jaar een daling van het aantal uitzenduren laten zien.

De afname van het aantal vacatures moet wel in perspectief worden geplaatst. In de afgelopen jaren steeg het aantal vacatures zeer sterk. Nu is er sprake van een daling, maar het absolute aantal vacatures is nog steeds erg hoog. Wel is het een belangrijk nieuw signaal in een mogelijke kentering van de economie.

Voor 2020 wordt – bij de huidige economische vooruitzichten – volgens de prognose van Intelligence Group een verdere krimp van vacatures voorzien, hoewel het volume aan vacatures nog steeds relatief hoog zal zijn.

Mochten de vooruitzichten voor de Nederlandse economie verder verslechteren (economische groei onder de 1% en werkloosheid boven de 4%) – bijvoorbeeld als gevolg van een harde Brexit, toegenomen handelsspanningen en/of een verdere verzwakking van de Europese economie – dan zal het aantal vacatures nog veel sterker dalen, zo stelt Intelligence Group in haar analyse. 

Patricia Honcoop, honcoop@abu.nl

Gerelateerde artikelen