ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Banenafspraak: bedrijfsleven realiseerde 65.700 nieuwe banen

Tot en met het tweede kwartaal van 2022 zijn er in het bedrijfsleven 65.700 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Daarvan kwamen er 3.801 tot stand via een uitzendconstructie of detachering.

In totaal kwamen er 3579 banen bij voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Samen hebben markt- en overheidswerkgevers tot dusver 77.672 banen gerealiseerd. Het bedrijfsleven ligt op koers om ook dit jaar het doel te behalen, dat staat op 70.000 banen.

De kwartaalrapportages van UWV zijn geen officiële meting voor de realisatie van de Banenafspraak. Wel staan er interessante aanwijzingen in.

Gerelateerde artikelen