ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CBS: voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden

Het aantal werkenden heeft afgelopen jaar een recordhoogte bereikt. Er waren 9 miljoen mensen aan het werk. De arbeidsparticipatie steeg tot bijna 69 procent, het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar. Dat meldde afgelopen week het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf 1969 zijn er jaarcijfers ter vergelijking beschikbaar. Destijds waren 5,1 miljoen mensen aan het werk. De netto arbeidsparticipatie lag in 1969 en 1970 rond de 59 procent en daalde naar een dieptepunt van rond de 54 procent in het midden van de jaren tachtig. Daarna begon de arbeidsdeelname weer te stijgen. Pas in 1995 werd het percentage van 1970 overtroffen.

In 2008, net voor de economische crisis, was bijna 68 procent van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk. In 2018 kwam het percentage daar al dichtbij, in 2019 werd het dus overtroffen.

Met de toename van het aantal werkenden in de laatste jaren nam de werkloosheid verder af. De werkloosheid is nu vijf jaar op rij gedaald. Gemiddeld over 2019 kwam het werkloosheidspercentage uit op 3,4. In 2001 was de werkloosheid na een daling van zeven jaar nog een fractie lager, namelijk 3,3 procent van de beroepsbevolking. Overigens was het werkloosheidspercentage in de jaren 1969 tot en met 1973 nog lager, met 1,6 in 1970 als laagste waarde.

Gerelateerde artikelen