ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CBS: werkloosheid augustus 3,5%

Deze week kwam het CBS met zijn maandelijkse bericht over de beroepsbevolking.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gestegen naar 321 duizend in augustus 2019.

Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. In juli was dat 3,4 procent. De stijging van de werkloosheid deed zich vooral voor in de leeftijdsgroepen tot 45 jaar.

Maar hoe kan het aantal werklozen iets stijgen, terwijl we te maken hebben met een krappe arbeidsmarkt? De paradox is dat veel mensen door de krapte juist wél werk vonden. Het aantal werklozen dat de laatste drie maanden een baan vond, is zelfs groter dan het aantal werkende Nederlanders dat zijn baan verloor. In cijfers: 82.000 vonden een baan vanuit hun werkloosheid en ‘slechts’ 69.000 mensen verloren hun baan. Netto zijn er dus 13.000 mensen verhuisd van de groep werklozen naar de groep werkenden.

De groep werklozen wordt echter ook via een ander kanaal aangevuld: vanuit de niet-beroepsbevolking. Dat is die groep van ruim een miljoen Nederlanders die niet werkt en hier om wat voor reden dan ook niet naar zoekt. 143.000 mensen uit deze groep zijn de afgelopen drie maanden toch gaan zoeken. Dat kunnen pas afgestudeerden zijn, maar ook mensen die al lang niet meer gesolliciteerd hebben en dat toch weer proberen. Lukt het hen niet om direct een baan te vinden, dan behoren zij direct tot de groep werklozen waar het CBS nu over rapporteert.  Vandaar dat het werkloosheidspercentage in augustus iets hoger uitkwam.

Gerelateerde artikelen