ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De stemming van ondernemend Nederland

In samenwerking met de regionale verenigingen peilden MKB-Nederland en VNO-NCW de stemming van ondernemend Nederland.

De belangrijkste uitkomsten van de peiling zijn:

  • Meer dan 60% van de ondernemers vindt dat het ondernemingsklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd.
  • Bijna 30% vindt ons land niet aantrekkelijk om in te ondernemen.
  • Ondernemers hebben de grootste zorgen over de tekorten op de arbeidsmarkt (53%) en regeldruk en vergunningverlening.

De peiling is gehouden onder een representatieve (alle branches en bedrijfsgroottes) groep van bijna 2.100 ondernemers.

Gerelateerde artikelen