ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Doe mee aan de grootste enquête van Nederland

Vorige week lanceerde NL2025 samen met meer dan 70 mede-initiatiefnemers (de ABU is er één van) een nieuwe editie van Namens Nederland, een van de grootste enquêtes in Nederland. Na het succes van 2014 en 2020 krijgt iedereen in Nederland opnieuw de kans om via deze enquête actief bij te dragen aan de vormgeving van de toekomst van ons land.

Gezamenlijk toekomstbeeld

In een tijd waarin meningen over wat er nu én straks moet gebeuren uiteenlopen, zoekt Namens Nederland naar gemeenschappelijke grond en streeft naar een onafhankelijk en inclusief toekomstbeeld voor Nederland. Dit initiatief wordt breed gedragen door o.a. maatschappelijke organisaties, mediapartijen, vakbonden, bedrijven en verenigingen. De resultaten van de enquête worden aangeboden aan beleidsmakers en politici. We leven in een tijd van grote veranderingen. Met de antwoorden op de vragen die Namens Nederland stelt krijgen we een echt gezamenlijk beeld hoe we als samenleving vorm willen geven aan onze toekomst. Dit gezamenlijk toekomstbeeld kan van onschatbare waarde zijn voor de beleidsmakers van Nederland.

Achtergrond Namens Nederland

Namens Nederland, een onafhankelijk, belangeloos en breed gedragen initiatief, nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de grootschalige enquête. Met de brede groep mede-initiatiefnemers heeft Namens Nederland een diverse achterban. In 2014 werd het initiatief voor het eerst gelanceerd, gevolgd door een tweede editie in 2020. Bij de vorige editie vulden 170.000 respondenten de enquête in. De komende maanden zal Namens Nederland via diverse mediakanalen (tv, radio, kranten, social media) inwoners van Nederland oproepen om deel te nemen aan de enquête. Hoe meer mensen meedoen, des te sterker is het draagvlak voor de onderzoeksresultaten.

De enquête van Namens Nederland is beschikbaar op namensnederland.nl.

Gerelateerde artikelen