ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Doe mee aan de Nederlandse Innovatie-monitor

Hoe innovatief zijn Nederlandse organisaties? Hoe geven zij vorm aan hun ambities? En welke belemmeringen ervaren zij daarbij? Hoe gaan ze om met thema’s als over innovatie, digitalisering, duurzaamheid en ondernemerschap?

Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt dit jaarlijks. De resultaten worden gebundeld in de Nederlandse Innovatie Monitor.

Dit jaar is er extra aandacht voor het Nederlandse vestigings- en ondernemingsklimaat. De antwoorden daarvan worden apart gepubliceerd in een Monitor Ondernemingsklimaat.

Gerelateerde artikelen