ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Enquête naar strategieën om talent pool te vergroten

Een veelgenoemde manier waarop werkgevers het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen helpen herstellen, is door de focus op talent uit onderbezette sectoren van de beroepsbevolking. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek door de World Employment Confederation onder 715 senior managers.

Denk bij onderbezette sectoren aan mensen die langdurig werkloos zijn, mensen met een handicap, mensen met een strafblad en etnische minderheden.

Een tweede veelgenoemde strategie is om wervingsprocedures efficiënter te maken.

Achtergrond
De werkplek wordt getransformeerd door nieuwe technologieën. Maar economieën over de hele wereld worden ook geconfronteerd met intense demografische druk en veranderende verwachtingen over werk, wat resulteert in een tekort aan arbeidskrachten

Gerelateerde artikelen