ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Het rapport van Namens Nederland 2024 is gereed

De derde editie van Namens Nederland is afgerond. Meer dan 70 mede-initiatiefnemers (waaronder de ABU) steunen deze grootschalige enquête, waarin 55.000 respondenten tussen januari en mei 2024 hun visie op de toekomst hebben gedeeld. Het doel van dit rapport is om een gezamenlijke toekomstvisie te creëren en samen te bepalen welke stappen inwoners van Nederland bereid zijn te zetten om hun ambities te verwezenlijken.

De belangrijkste uitkomsten Namens Nederland:

  • Inwoners van Nederland (88%) zijn het met elkaar eens over de richting van de toekomst van Nederland, waar klimaat, veiligheid, onderwijs en zorg prioriteiten zijn.
  • Inwoners van Nederland zijn bereid om een substantiële inspanning (bijna 4 uur per week meer werken) te leveren om deze ambitie te realiseren.
  • Veel inwoners van Nederland zijn gelukkig op persoonlijk vlak maar het percentage dat gelukkig is met hun land is gedaald van 56% in 2020 naar 32% in 2024.
  • Veel inwoners van Nederland omschrijven Nederland als op Nederland gericht, met uitzondering van de jongeren.
  • Er is een sterke stem vanuit Nederland voor het stimuleren van woningbouw. Een meerderheid van 77% van de inwoners van Nederland vindt dat de overheid meer zou moeten doen om de woningbouw in Nederland te stimuleren.

Gerelateerde artikelen