ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ING: impact lockdown voor flexbranche nu beperkt, rem groei in 2022

Vandaag publiceerde ING Research de vooruitzichten voor de flexbranche. Zij verwachten in 2022 opnieuw een sterke volumegroei van rond de 5%. Veel bedrijven hebben zich inmiddels aangepast. Daardoor is de impact van de nieuwe lockdown minder groot dan tijdens de vorige lockdown.

De grootste uitdagingen voor de sector zijn personeelsschaarste en strengere regelgeving, voor zowel uitzendorganisaties als zzp’ers en platformbedrijven.

De krapte op de arbeidsmarkt loopt in rap tempo op. In het vierde kwartaal 2021 gaf bijna driekwart van de flexbedrijven aan de personeelsschaarste als een belemmering te ervaren. Begin 2021 gold dit voor slechts een kwart van de flexbedrijven. Gezien de verwachting dat de werkloosheid de komende twee jaar relatief laag blijft, zal het aanbod van arbeid krap blijven. Dit zet een rem op de groei in de flexbranche. Door het personeelstekort stokt de toestroom van (nieuwe) uitzendkrachten en daarmee ook de groei, zo is de verwachting.

Een krappe arbeidsmarkt biedt de branche ook weer nieuwe mogelijkheden. Zo kunnen uitzendorganisaties een prominentere rol spelen in de aanpak van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In 2021 is de mismatch toegenomen. Zo zijn er in het derde kwartaal 2021 meer openstaande vacatures bij een vrijwel zelfde werkloosheid als voor de coronacrisis in 2019 en begin 2020.

Een andere grote uitdaging vormt de impact van strengere regelgeving op de sector. Een van de ambities in het nieuwe regeerakkoord is het verkleinen van de verschillen tussen flex en vast werk. Hierdoor zal flexwerk in de toekomst duurder worden en minder flexibel. Bedrijven die nu hun bestaansrecht ontlenen aan sterke concurrentie op het gebied van uitgeklede arbeidsvoorwaarden, zullen hun bestaansrecht verliezen.

Het is duidelijk dat de flexbranche aan de vooravond staat van grote veranderingen. Personeelsschaarste en strengere regelgeving dwingen flexbedrijven na te denken over de te volgen strategie in de komende jaren. Door de arbeidskrapte verschuift naar verwachting de rol van uitzendorganisaties. Ook wordt door de aanhoudende krappe arbeidsmarkt het binden van personeel steeds belangrijker. Uitzenders kunnen hier op inspelen door zich te richten op loopbaanbegeleiding van flexwerkers gedurende hun gehele loopbaan. Daarmee schuiven uitzendorganisaties steeds verder op richting bredere HR-dienstverlening.

Gerelateerde artikelen