ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ING: uitzendsector kan belangrijke rol spelen bij energietransitie

Er zijn veel technische vakmensen nodig om de klimaatdoelen voor de gebouwde omgeving te halen. Er zal de komende tijd bijvoorbeeld veel gewerkt moeten worden aan het isoleren van huizen en panden, en aan aanpassingen voor het terugdringen van gas- en elektriciteitsgebruik. De uitzendsector kan een belangrijke rol spelen in het invullen van deze vacatures. Dat blijkt uit de ING sector update Services van maart.

UWV heeft in samenwerking met andere partijen in kaart gebracht welke technische vakmensen er precies nodig zijn. Zo zijn er nodig:

  • energieprestatieadviseurs
  • isolatiemonteurs
  • monteurs warmtenetten
  • zonnepanelenmonteurs

Op dit moment is er een groot tekort aan de benodigde vakmensen. Ook los van de klimaatdoelen is er veel vraag naar dit soort technici. In het derde kwartaal van 2021 was het aantal vacatures voor de relevante technische beroepen gestegen tot bijna 46.000.

Om- en bijscholingstrajecten nodig

Om mensen te vinden voor deze klimaatbanen zijn om- en bijscholingstrajecten hard nodig. Daarbij kan het kijken naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, arbeidsmigranten en arbeidspotentieel uit krimpsectoren interessant zijn.

De uitzendsector kan hierbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door mensen leer-werkbanen of kortdurende opleidingen, zoals bijvoorbeeld voor het plaatsen van warmtemeters, aan te bieden.

Gerelateerde artikelen