ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ING voorspelt lichte krimp flexbranche in 2023

Het aantal uitzenduren in de flexbranche (uitzendbureaus, arbeidsbemiddelaars en payrollers) krimpt in 2023 naar verwachting met 2%. Dat blijkt uit de nieuwste raming van ING Research. Met een economische groei die in 2023 naar verwachting sterk terugvalt van 4,2% in 2022 naar slechts 0,4%, neemt ook de vraag naar flexwerkers af. Bovendien zorgt de structureel krappe arbeidsmarkt voor een rem op de groei.

De afgelopen twee jaar noteerde de branche juist groei, +6,3% in 2021 en +5% in 2022. Door de sterke economische groei van 4,2% bleef de vraag naar flexwerkers hoog.

Hogere tarieven

Verder leidt de krappe arbeidsmarkt tot hogere tarieven. In de eerste helft van 2022 stegen de tarieven met 6,5% fors ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Doordat het zoeken naar een juiste kandidaat langer duurt vanwege de krappe arbeidsmarkt, stijgt de zogenoemde ‘cost-per-hire’. Daarnaast stijgen door de hoge inflatie ook andere kosten, zoals de huren, energie- en personeelskosten van de eigen organisatie. Om deze hogere kosten te compenseren, verhogen flexbedrijven hun tarieven.

Minder groei uitzendbanen

Door de lichte economische krimp in het derde kwartaal 2022 en de hoge inflatie maken bedrijven richting het einde van het jaar een pas op de plaats met de inhuur van personeel. De groei van het aantal uitzendbanen (jaar op jaar) vlakte in het derde kwartaal dan ook af ten opzichte van de voorgaande kwartalen.

Door de toegenomen kans op een recessie verwachten flexorganisaties dat bedrijven in eerste instantie ook in de eerste helft van 2023 terughoudend zullen blijven met de inhuur van flexkrachten. Minder dan de helft van de ondernemers in de flexbranche verwacht in 2023 dan ook een hogere omzet te realiseren.

Krappe arbeidsmarkt grootste uitdaging

De grootste uitdaging voor de flexbranche is de krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks dat de werkloosheid in 2023 naar verwachting licht oploopt, blijft de arbeidsmarkt, onder meer door de vergrijzing, de komende jaren structureel krap. In 2022 ervaart bijna twee derde van de flexbedrijven de personeelsschaarste als een belemmering. Dit betreft zowel het vinden van personeel voor de eigen organisatie als voor opdrachtgevers.

Een tweede uitdaging vormt de impact van strengere regelgeving op de sector. Nieuwe regelgeving maakt uitzendwerk in de toekomst duurder en minder flexibel.

Kansen voor uitzenders

De krappe arbeidsmarkt biedt volgens ING ook kansen. Daarbij zijn strategische keuzes noodzakelijk. Zo wordt het interessanter om te investeren in goed werkgeverschap om uitzendkrachten langdurig te binden. Verder liggen er kansen voor uitzenders om door middel van opleidingen en loopbaanbegeleiding een grotere rol te spelen op het gebied van arbeidsmobiliteit tussen krimp – en groeisectoren. Ten slotte kunnen flexbedrijven vanwege hun marktkennis bedrijven adviseren over het slimmer indelen van werk.

Gerelateerde artikelen