ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kwartaalrapportage arbeidsmarktontwikkelingen UWV: thema vergrijzing

Afgelopen week kwam het UWV met hun kwartaalrapportage Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen naar buiten.

Deze editie heeft als speciaal thema de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking voor de arbeidsmarkt. Daarnaast komen enkele vaste onderwerpen aan de orde (ontwikkeling WW-uitkeringen, vacatures en krapte op de arbeidsmarkt).

Belangrijkste conclusies

  • De vergrijzing van de Nederlandse bevolking drukt zijn stempel op de arbeidsmarkt. Het aandeel werknemers van 60 jaar en ouder is in de afgelopen 10 jaar sterk gestegen. In het rapport wordt nader bekeken in welke sectoren en regio’s dit aandeel het grootst is en welke gevolgen dit heeft. De toename van het aantal werknemers van 60-plus leidt de komende jaren tot een grote vervangingsvraag door pensionering, maar daar staat tegenover dat het aanbod van het arbeid nog toeneemt doordat mensen langer doorwerken.
  • Het aantal vacatures is in het afgelopen kwartaal weer verder gestegen. De stijging is het sterkst bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Daarbij gaat het vaak om specialisten in bedrijfsbeheer en administratie. Het grootste aantal vacatures is bij de technische beroepen.
  • De arbeidsmarkt blijft krap. Op alle beroepsniveaus is de arbeidsmarkt krap, ook bij beroepen waarvoor lager onderwijs volstaat. In vergelijking met een jaar geleden heeft de krapte zich uitgebreid naar meer beroepsgroepen en meer arbeidsregio’s.

Lees meer: Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen

Gerelateerde artikelen