ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Marktontwikkelingen uitzendbranche periode 1 2021 nader verklaard

De marktcijfers over week 1 tot en met week 4 laten opvallend positieve ontwikkelingen zien in vergelijking met dezelfde periode in 2020. In dit bericht een nadere duiding.

Als eerste een terugblik. In 2020 was week 1 nog een vakantieweek, dit jaar was er sprake van een volledige werkweek. Daarnaast waren de cijfers in de eerste periode van vorig jaar zeer negatief. Dat kwam door de reactie van opdrachtgevers op de invoering van de Wab en de krapte op de arbeidsmarkt. Een voorbeeld: in de eerste periode van 2020 daalde administratief met 24% in uren, nu stijgt dit segment met 29%. Tot slot is er een correctie op werkbare dagen toegepast om te kunnen vergelijken met vorig jaar. Dat heeft ook effect op de cijfers.

Deze terugblik vormt echter maar een deel van de verklaring. Door corona zien we meer vraag naar administratieve uitzendkrachten bij onder andere de GGD’s (teststraten, bron- en contactonderzoek, callcentermedewerkers) die ook nog eens zeven dagen per week werken.

In het segment Techniek zien we sinds tijden ook weer zwarte cijfers en in de industrie zet de positieve ontwikkeling door. Over de volle breedte van de markt zien we meer vraag naar personeel en dus naar uitzendkrachten.

Gerelateerde artikelen