ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

NEA 2022: 1 op 10 werknemers voelde zich gediscrimineerd op werk in 2022

In 2022 voelde 1 op de 10 werknemers zich in de voorafgaande twaalf maanden gediscrimineerd op het werk. Ervaringen met discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit en vanwege leeftijd of geslacht komen op de werkvloer het meest voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61.000 werknemers.

Discriminatie vanwege afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd en geslacht
De meest voorkomende discriminatiegronden waren afkomst, huidskleur, nationaliteit, leeftijd en geslacht. Discriminatie vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit kwam met 16 procent relatief vaak voor onder migranten van buiten Europa, maar ook onder migranten uit Europese landen (10 procent) en in Nederland geboren personen met een buiten-Europese herkomst (9 procent). Leeftijdsdiscriminatie kwam het meest voor onder werknemers tot 25 jaar (4 procent) en onder 65-plussers (5 procent). Van de vrouwen zei 4 procent gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht, van de mannen was dat minder dan 1 procent.

Discriminerende opmerkingen, negeren en buitensluiten

Werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelden, ervaarden dit vooral door opmerkingen, negeren of buitensluiten. Ook ervaarde een deel van hen minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling, mocht minder aantrekkelijk werk doen of kreeg een lagere beloning voor hetzelfde werk.

Verschillen per sector

De meeste gevoelens van discriminatie kwamen voor in de sector vervoer en opslag (12 procent). In de bouw en in de landbouw hadden werknemers naar verhouding minder vaak last van discriminatie (6 procent).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEA: ervaren discriminatie op het werk

Gediscrimineerde werknemers zijn minder tevreden en verzuimen vaker
Werknemers die discriminatie ervaren zijn minder tevreden met hun werk. Van alle werknemers in 2022 die geen discriminatie hebben ervaren, was 80 procent (zeer) tevreden en 5 procent (zeer) ontevreden met het werk. Van de werknemers die wel last hadden van discriminatie, was 51 procent (zeer) tevreden en 17 procent (zeer) ontevreden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEA: Tevredenheid met werk

Werknemers die zich gediscrimineerd voelen op het werk, verzuimen relatief vaak. In 2022 zei 69 procent van hen in het afgelopen jaar te hebben verzuimd. Onder werknemers die geen last hadden van discriminatie, was dat 55 procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEA: Werkgerelateerde klachten

 

Bron: TNO.

Gerelateerde artikelen