ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Steeds meer statushouders hebben betaald werk

Het aantal statushouders met betaald werk is in 2022 toegenomen, vergeleken met het jaar ervoor. Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 45 procent medio 2022 een baan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers uit het onderzoek Asiel en integratie 2023 van het CBS.

Het aandeel statushouders met een baan neemt toe naarmate zij langer in Nederland zijn. De afgelopen jaren vinden statushouders die recent een verblijfsvergunning kregen ook steeds sneller een baan. Zo had bijna 20 procent van de asielzoekers die in 2019 een verblijfsvergunning kregen, na tweeënhalf jaar een baan. Van de groep statushouders uit 2014 was dat 11 procent.

Kwart statushouders met baan werkt in de uitzendbranche

Een kwart van de statushouders met een baan werkt in de uitzendbranche, daarnaast komen banen in de handel (21 procent) en horeca (18 procent) veel voor. Verschillen tussen nationaliteiten zijn klein. Alleen Eritreeërs vallen op met een hoog aandeel dat een baan heeft in de uitzendbranche (39 procent).

Bron: CBS

Gerelateerde artikelen