ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitbreiding van de talentenpool moet vraag en aanbod in balans brengen

Uit een wereldwijde enquête onder 715 senior executives blijkt dat werkgevers actief hun  talentenpool uitbreiden als strategie om het onevenwicht tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan te pakken. Zij gaan daarbij met name op zoek naar mensen die langdurig werkloos zijn, mensen met een handicap, individuen met een strafblad en mensen uit etnische minderheden.

Daarnaast werken organisaties aan efficiëntere wervingspraktijken, zoals het toegankelijker maken van sollicitatieprocedures en het gebruik van nieuwe platforms om onbenut talent te bereiken. Ook het verminderen van formele opleidingseisen bij het aannemen van personeel wordt toegepast.

Volgens het onderzoek wil de helft van de organisaties binnen twee jaar hun werknemersbasis uitbreiden met groepen met lage werkgelegenheid te halen, om zo hun talentenpool te vergroten. Verder wordt gespecialiseerde ondersteuning geboden aan vluchtelingen en asielzoekers, die vaak te maken hebben met juridische barrières en nadelen door hiaten in hun cv, taalbarrières of een gebrek aan lokale ervaring.

81% van de ondervraagde senior executives geeft aan dat toegenomen arbeidsmigratie hun organisaties in staat heeft gesteld om toegang te krijgen tot geschoold talent, wat cruciaal blijkt in het streven naar een evenwichtige arbeidsmarkt.

Het laatste deel van het onderzoek The work we want verschijnt op 20 mei a.s. en gaat in op de vraag hoe het werkleven van de toekomst eruit ziet. Niet verrassend: flexibiliteit in werktijden en locatie is een need-to-have geworden.

Gerelateerde artikelen