ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitnodiging: deelname Monitor Ondernemingsklimaat

Hoe waarderen Nederlandse organisaties ons ondernemingsklimaat? Welke pluspunten en/of belemmeringen ervaren zij? En hoe is het gesteld met eventuele investeringsoverwegingen? In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zorgt het samenwerkingsverband van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam en SEO Economisch Onderzoek sinds vorig jaar voor de uitvoering van de Monitor Ondernemingsklimaat. Bij deze de oproep om deel te nemen aan het onderzoek.

Deze monitor is gedeeltelijk gebaseerd op een vragenlijst onder bestuurders en leidinggevenden van bedrijven in Nederland, die wordt uitgezet als onderdeel van de bredere Nederlandse Innovatie Monitor. Ook thema’s zoals innovatie, digitalisering, duurzaamheid en ondernemerschap komen hierin aan de orde. De bevindingen rond het ondernemingsklimaat worden apart gepubliceerd in de Monitor Ondernemingsklimaat met bijbehorend dashboard.

Uit de vorige editie van de Monitor Ondernemingsklimaat bleek dat Nederland beschikt over een solide ondernemingsklimaat, maar dat bedrijven zich zorgen maken over de houdbaarheid daarvan. De waardering van het Nederlandse ondernemingsklimaat onder bedrijven is gedurende het afgelopen jaar gedaald – zowel in zijn algemeenheid als op deelfactoren. Wel lijkt de bedrijvigheid vooralsnog op peil te blijven en behoudt Nederland zijn internationale positie als een van de meest concurrerende economieën in gerenommeerde ranglijsten. Het belastingklimaat, financiering (en specifiek durfkapitaal), een voorspelbare langetermijnvisie van de overheid en het sentiment over het bedrijfsleven kwamen destijds naar voren als belangrijke aandachtspunten.

Bent u benieuwd naar de volgende editie en wilt u of uw organisatie hier ook onderdeel van uitmaken? Bij deze bent u / is uw organisatie van harte uitgenodigd om dit jaar deel te nemen aan het onderzoek.

Wat levert deelname u of uw organisatie op?

  • Een op maat gemaakte managementrapportage waarmee u inzicht krijgt in de resultaten van uw eigen organisatie en deze kunt vergelijken met het gemiddelde van uw sector.
  • Kans op de Nederlandse Innovatie Prijs 2024 (zie winnaar 2023s.m. AVROTROS).
  • Effectief uw stem laten horen over actuele ondernemerschapsthema’s.
  • Voor deelnemende organisaties volgt, indien gewenst, een terugkoppelmoment waarin de onderzoekers de resultaten presenteren en met het panel in gesprek gaan.

Hoe doet u of uw organisatie mee?

U kunt de vragenlijst openen via de volgende link:

https://www.seo.nl/monitorondernemingsklimaat/2024

Invullen kan tot en met zondag 9 juni 2024. Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 10 à 15 minuten. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Contact

SEO Economisch Onderzoek voert de Monitor uit namens het Amsterdam Centre for Business Innovation en in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met SEO Economisch Onderzoek via innovatiemonitor-ABS@seo.nl of tijdens werkdagen van 09.00 tot 16.00 via 020-3991255.

Gerelateerde artikelen