ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Update Flexbarometer: aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie +3,6%

In het eerste kwartaal van 2019 was het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 189.000 hoger dan een jaar eerder, een stijging van 3,6%. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam het afgelopen jaar daarentegen juist af, weliswaar licht met 3.000 (-0,3%). Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelaties ligt op dit moment op zo’n 1,9 miljoen.

Onder de flexibele contractvormen steeg het aantal tijdelijke contracten <1 jaar (+5,3%) en die met uitzicht op vast (+4,7%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Het aantal tijdelijke contracten zonder vaste uren kende juist de grootste daling (-9,3%).

Het aantal uitzendkrachten daalde iets met 0,4%. Het aandeel uitzendkrachten in het aantal flexibele contractvormen kwam daarmee in het eerste kwartaal 2019 uit op 14,0% (was in het eerste kwartaal 2018 14,1%). In de totale werkzame beroepsbevolking was het aandeel uitzendkrachten 3,0% (was 3,1%). Het aandeel uitzendkrachten is daarmee nauwelijks veranderd.

De barometer is gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. De Flexbarometer geeft op een gebruiksvriendelijke en overzichtelijke manier een helder beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over de verschillende typen contracten, vast en flex, in tien sectoren. Op landelijk niveau worden zo de trends zichtbaar gemaakt in de ontwikkeling van flexwerk. De grafieken van de website zijn te downloaden als plaatjes voor eigen gebruik. U kunt zich ook via een alertservice aanmelden voor de updates, zodat u hier automatisch bericht van krijgt.

Gerelateerde artikelen