ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Flexbarometer tweede kwartaal 2019

In het tweede kwartaal van 2019 lag het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie 193.000 hoger dan een jaar eerder, een stijging van 3,5%.

In vergelijking met het eerste kwartaal nam het aantal vaste arbeidsrelaties met 54.000 toe. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie nam opnieuw af. Het aantal daalde ten opzichte van het tweede kwartaal 2018 met 1,1% (ruim 18.000 werknemers). Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie ligt op dit moment op zo’n 1,9 miljoen.

Flexibele contractvormen

Het aantal tijdelijke contracten <1 jaar steeg (+8,2%). De vaste contracten zonder vaste uren stegen het meest (+5,9%) ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Het aantal tijdelijke contracten > 1 jaar daalde juist het meest (-13,0%).

Het aantal uitzendkrachten

Het aantal uitzendkrachten daalde flink met 6,2%. Het aandeel uitzendkrachten in het aantal flexibele contractvormen kwam daarmee in het tweede kwartaal 2019 uit op 14,1% (was in het tweede kwartaal 2018 14,8%). In de totale werkzame beroepsbevolking was het aandeel uitzendkrachten 3,0% (was 3,3%). Het aandeel uitzendkrachten is daarmee licht gedaald.

Wat is de Flexbarometer?

De Flexbarometer geeft op een overzichtelijke manier een beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over de verschillende typen contracten – vast en flex – in tien sectoren. Op landelijk niveau worden zo de trends in de ontwikkeling van flexwerk zichtbaar.

De barometer is gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking van het CBS. De grafieken van de website zijn te downloaden als plaatjes voor eigen gebruik. U kunt zich ook via een alertservice aanmelden voor de updates, zodat u hier automatisch bericht van krijgt.

Bekijk de Flexbarometer.

Gerelateerde artikelen