ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzenbranche periode 13 (week 49-52) en jaarcijfers 2018

Het aantal uren nam in periode 13 af met 3% en de omzet steeg met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: het aantal uren daalde met 4% en de omzet nam af met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: het aantal uren daalde met 1% en de omzet steeg met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren daalde met 8% en de omzet nam af met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Jaarcijfers uitzendbranche 2018

De uitzendbranche is in 2018 gegroeid ten opzichte van 2017. Gemiddeld is het totaal aantal uren in 2018 toegenomen met 2%, de totale omzet is gestegen met 6%. In 2018 was er één werkbare dag minder dan in 2017, hiervoor is een correctie toegepast.

De jaarontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: een daling van 1% in uren en een stijging van 2% in omzet ten opzichte van 2017.
  • Industriële sector: een stijging van 4% in uren en een stijging van 9% in omzet ten opzichte van 2017.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 2% en de omzet is gestegen met 6% ten opzichte van 2017.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen