ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 1 2017 (week 1-4)

In periode 1 (week 1 – 4) is het aantal uitzenduren met 4% toegenomen. De omzet is ook met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector

  • De uren in de administratieve sector zijn gedaald met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam af met 2%.
  • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 9%.
  • Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 6%.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen