ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 1 2018 (week 1-4)

Het aantal uren nam toe met 8% en de omzet steeg met 11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode één werkbare dag minder telde dan dezelfde periode vorig jaar, is er een correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: een stijging van 2% in uren en een stijging van 3% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: een stijging van 13% in uren en een stijging van 18% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 11% en de omzet is gestegen met 14% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Interactieve grafieken