ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 10 2018 (week 37-40)

In deze periode bleef het aantal uren gelijk en de omzet steeg met 4% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: het aantal uren daalde met 1% en de omzet steeg met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: het aantal uren bleef gelijk en een stijging van 5% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren daalde met 1% en de omzet steeg met 3% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Interactieve grafieken