ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 13 (week 49-52) en jaarcijfers 2019

In deze periode daalde het aantal uren met 8% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 10% en de omzet daalde met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 7% en de omzet daalde met 5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 9% en de omzet daalde met 6% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Jaarcijfers uitzendbranche 2019

De uitzendbranche is in 2019 gekrompen ten opzichte van 2018. Totaal is het totaal aantal uren in 2019 afgenomen met 7%, de totale omzet is gedaald met 4%. In 2019 was er één werkbare dag meer dan in 2018, hiervoor is een correctie toegepast.

De jaarontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Een daling van 8% in uren en een daling van 5% in omzet ten opzichte van 2018.
  • Industriële sector: Een daling van 7% in uren en een daling van 3% in omzet ten opzichte van 2018.
  • Technische sector: Een daling van 7% in uren en een daling van 3% in omzet ten opzichte van 2018.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 18 februari 2020.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen