ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 3 2018 (week 9-12)

Het aantal uren nam toe met 6% en de omzet steeg met 9% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode net zoveel werkbare dagen telde als dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: een daling van 2% in uren ende omzet is gelijk gebleven (0%) ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: een stijging van 11% in uren en een stijging van 16% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 7% en de omzet is gestegen met 10% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen