ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 4 2017 (week 13-16)

In periode 4 (week 13 – 16) is het aantal uitzenduren met 6% toegenomen. De omzet is ook met 6% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde een gelijk aantal werkbare dagen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector

  • De uren in de administratieve sector daalde met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam met 3% af.
  • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 13%.
  • Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 9%.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen