ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 4 2018 (week 13-16)

Het aantal uren nam toe met 3% en de omzet steeg met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode net zoveel werkbare dagen telde als dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: een daling van 2% in uren en een daling van 1% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: een stijging van 7% in uren en een stijging van 12% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 3% en de omzet is gestegen met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Interactieve grafieken