ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 5 2017 (week 17-20)

In periode 5 (week 17 – 20) is het aantal uren gelijk gebleven. De omzet is ook hetzelfde gebleven in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde twee werkbare dagen meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, er is dus een flinke correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector

  • De uren in de administratieve sector daalden met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam ook met 6% af.
  • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam ook toe met 4%.
  • Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 1%.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen