ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 5 2018 (week 17-20)

Het aantal uren nam toe met 7% en de omzet steeg met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode één werkbare dag minder telde als dezelfde periode vorig jaar, is er een correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: een stijging van 1% in uren en een stijging van 4% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: een stijging van 11% in uren en een stijging van 17% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 7% en de omzet is gestegen met 12% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.