ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 6 2017 (week 21-24) en halfjaarcijfers 2017

In periode 6 (week 21 – 24) is het aantal uitzenduren met 10% toegenomen. De omzet is met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze periode telde twee werkbare dagen minder dan dezelfde periode vorig jaar, er is dus een flinke correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector

  • De uren in de administratieve sector daalden met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet bleef gelijk.
  • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 20%.
  • Het aantal uren en de omzet in de technische sector zijn beide toegenomen met 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Cijfers uitzendbranche eerste halfjaar 2017

Nu periode 6 is afgerond, zijn ook de cijfers over het eerste halfjaar van 2017 compleet. Gemiddeld is het totaal aantal uren dit halfjaar gestegen met 6%, de totale omzet is ook toegenomen met 6%. In het eerste halfjaar van 2017 waren er net zoveel werkbare dagen als in het eerste halfjaar in 2016, er is dus geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen per sector

  • Het aantal uren in de administratieve sector is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gedaald met 1%, de omzet nam met 2% af.
  • De industriële sector is gegroeid met 10% in uren en 12% in omzet ten opzichte van een jaar eerder.
  • De uren en de omzet in de sector techniek vertonen een stijging van 7% in het eerste halfjaar.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen