ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 7 2018 (week 25-28)

Het aantal uren nam toe met 2% en de omzet steeg met 5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: het aantal uren bleef gelijk en de omzet steeg met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: een stijging van 2% in uren en een stijging van 6% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: het aantal uren steeg met 3% en de omzet is gestegen met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Interactieve grafieken