ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 8 2017 (week 29-32)

Het aantal uren nam toe met 6% en de omzet steeg met 7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode net zoveel werkbare dagen telde als dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

Ontwikkelingen uitzendbranche per sector:

  • Administratieve sector: Een daling van zowel 2% in uren als in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Een stijging van 11% in uren en een stijging van 14% in omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren steeg met 6%. De omzet nam met 7% toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen