ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV: 79 duizend extra banen gecreëerd binnen de Banenafspraak

Tot en met het derde kwartaal van 2022 zijn er in het bedrijfsleven 79.714 nieuwe banen gerealiseerd voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Daarvan kwamen er 2.959 tot stand via een uitzendconstructie of detachering.

In totaal kwamen er ten opzichte van het tweede kwartaal 2.041 banen bij voor mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Het aantal werkzame personen in de doelgroep Banenafspraak groeide in deze periode met 1.853 personen

Uiteindelijk moeten er in 2022 92.500 extra banen worden gerealiseerd. Naast de doelstelling voor het bedrijfsleven van 70.000 banen dit jaar, hebben overheidswerkgevers als doel 22.500 banen te realiseren. Het bedrijfsleven heeft sinds het begin van de Banenafspraak inmiddels 68.064 nieuwe banen gerealiseerd en ligt daarmee op koers om de doelstelling te behalen.

De kwartaalrapportages van UWV zijn geen officiële meting voor de realisatie van de Banenafspraak. Wel staan er interessante aanwijzingen in.

Gerelateerde artikelen