ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV Arbeidsmarktprognose: personeelstekorten remmen groei en uitzendbranche herstelt in 2025

Na een turbulente periode tijdens de coronapandemie en het snelle herstel daarna, komt de Nederlandse arbeidsmarkt in 2024 en 2025 in rustiger vaarwater. Dat is de kern van de landelijke arbeidsmarktprognose die UWV op 4 juni uitbracht. De publicatie komt samen met 35 regionale arbeidsmarktprognoses en een dashboard met de baanontwikkeling per sector en regio.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2024 (+1,1%) en 2025 (+1,6%) een gematigde economische groei. Deze komt nadat de economische groei bijna stilviel in 2023 (+0,1%). De groei in 2024 en 2025 komt vooral van de overheid en van huishoudens. Dit zorgt voor een stabilisatie in de groei van het aantal banen. Naar verwachting stijgt het aantal banen in 2024 met 88.000 en in 2025 met 85.000. In de uitzendsector daalt het aantal banen verder in 2024, waarna in 2025 weer een stijging wordt verwacht (veroorzaakt door een iets hogere economische groei).

Krapte houdt aan

Werkgevers blijven te maken houden met een aanhoudende krappe arbeidsmarkt en moeten op zoek naar creatieve oplossingen. “Nederland staat de komende jaren voor flinke opgaven op verschillende beleidsterreinen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, zorg, onderwijs, defensie en veiligheid. Hiervoor is veel personeel nodig, maar personeelskrapte leidt ertoe dat er keuzes gemaakt moeten worden. Er moet naar creatieve oplossingen worden gekeken en hoe je dit als werkgever kunt organiseren.”

Bron: UWV (werk.nl)

Gerelateerde artikelen