ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

UWV maakt klimaatbanen en competenties inzichtelijk: veel technici nodig

De publicatie Klimaatbanen in de gebouwde omgeving van UWV maakt zichtbaar welke vakmensen nodig zijn voor de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving.

Want het kabinet heeft weliswaar grote ambities voor het klimaat – om die ambities te realiseren, zijn veel technische vakmensen nodig. Dat biedt kansen op werk voor mensen die willen instromen in techniek en/of zich willen omscholen naar een van deze beroepen.

Een van de sectoren waarover afspraken zijn gemaakt, is de gebouwde omgeving. Het gaat om maatregelen voor bestaande en nieuwe bouw om energieverbruik terug te dringen en meer duurzame warmte- en energiebronnen te gebruiken. UWV heeft samen met de taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing en SBB in beeld gebracht welke werkzaamheden en beroepen hiervoor nodig zijn.

Tekort aan vakmensen
In totaal zijn er 45 verschillende technische beroepen nodig voor de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving. Volgens de spanningsindicator van UWV is er in heel Nederland nu al sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor deze beroepen. Hierdoor is het moeilijk voor werkgevers om vacatures te vervullen.

De behoefte aan professionals is breder dan alleen technici. Zo is er ook veel vraag naar communicatieadviseurs en gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en vergunningverleners voor de planvorming en uitvoering van grote projecten.

Dit maakt het mogelijk om concrete wervings- en scholingsacties op te zetten. Die zijn hard nodig om het tekort aan vakmensen aan te pakken.

Gerelateerde artikelen