ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

'Derderlanders' uit Oekraïne mogen na 4 maart 2024 niet meer werken

Vanaf 4 maart 2024 mogen derdelanders uit Oekraïne niet meer werken in Nederland. Het gaat om de mensen die gevlucht zijn uit de Oekraïne, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben en alleen beschikken over een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning. Ze vallen vanaf 4 maart niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming  (RTB) en hebben vanaf dat moment geen recht meer op verblijf én werken in Nederland. Voor ontheemden met de Oekraïense nationaliteit of met een permanente Oekraïense verblijfsvergunning verandert er niets.

Download hier het communicatiebericht.
Download hier de Q&A.

Meer informatie leest u hieronder op de website van de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen