ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kabinet werkt aan verdere details opvang en werk Oekraïense vluchtelingen

Het kabinet heeft bekendgemaakt hoe zij met de grote Oekraïense vluchtelingenstroom om wil gaan. In dit nieuwe beleid wordt onder andere gesproken over de mogelijkheden voor Oekraïners om te werken in Nederland. In dit bericht informeren wij u over de onderdelen van dit beleid die voor u het meest relevant zijn.*

Werken
Dit zijn de uitgangspunten van de regeling voor werk: 

  1. Er komt een tijdelijke verruiming voor Oekraïners om te werken in Nederland; 
  2. De tewerkstellingsvergunning (TWV) vervalt, maar er komt een meldplicht; 
  3. De verruiming moet gaan gelden per 1 april 2022. 

Registratie
De Oekraïense vluchtelingen moeten zich melden bij de gemeente waar zij verblijven. Op deze manier kunnen zij worden geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP).
Deze registratie vindt plaats op basis van overgelegde documenten. Ook personen die worden opgevangen bij particulieren en hun identiteit, herkomst, nationaliteit en verblijfsrecht op basis van overgelegde documenten kunnen aantonen, worden ingeschreven in de BRP van de gemeente waarin zij verblijven. Mocht er hierover twijfel ontstaan, kan het zijn dat de gemeente een extra controle uitvoert. De ABU verwacht dat deze registratie onderdeel wordt van de voorwaarden om aan het werk te kunnen, maar zeker weten doen we dat nog niet.

Zorg & Onderwijs
Er worden verschillende nieuwe en bestaande maatregelen getroffen zodat Oekraïense vluchtelingen toegang krijgen tot zorg en onderwijs. Voor meer informatie over alle aspecten die spelen rondom de opvang van Oekraïners in Nederland heeft de overheid een lijst met actuele FAQs. 

Huisvesting
Het kabinet staat een uitdaging te wachten bij de huisvesting van Oekraïners. De woningmarkt is namelijk krap. En het kabinet wil dat de huisvesting van Oekraïners niet ten koste gaat van andere woningzoekers. 

Onzekerheid en dynamiek: aandacht voor misstanden 
Het kabinet roept iedereen op waakzaam te zijn voor misstanden (mensenhandel, uitbuiting). Het gaat immers om een kwetsbare groep mensen: veelal vrouwen met kinderen die hun man hebben achter moeten laten. 

Meer informatie voor ABU-leden 

*Goed om te weten: de details volgen op korte termijn in een Algemene Maatregel van Bestuur. Zodra wij deze hebben informeren wij u. 

Gerelateerde artikelen