ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Ontheemden uit de Oekraïne mogen tot januari blijven werken

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne mogen gebruik blijven maken van de rechten van de Richtlijn tijdelijke bescherming tot aan de uitspraak van de Raad van State over de tijdelijke bescherming van deze groep.

Op woensdag 6 december heeft de Raad van State aangegeven dat zij in januari 2024 een uitspraak zal doen. Een exacte datum is niet aangegeven. Dit betekent onder meer dat derdelanders tot de uitspraak mogen blijven werken.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid (zie hier de Engelse versie).

Gerelateerde artikelen