ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne geldt een overgangsperiode. In deze periode krijgen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen werken in Nederland. Deze overgangsregeling loopt op dit moment tot en met 31 augustus. Een ontheemde uit Oekraïne heeft op dit moment een BSN-nummer nodig om te kunnen werken en vanaf 1 november is ook de sticker (bewijs van verblijf) verplicht. Maar omdat onzeker is of alle ontheemden die dit willen en recht hebben op deze documenten, deze ook voor 1 september van de IND kunnen krijgen, wordt deze overgangsregeling verlengd tot en met 31 oktober 2022. Dit betekent dus ook dat de ontheffing voor het aanvragen van de twv is verlengd.


Bovenstaand bericht is samen met een aantal andere aanpassingen naar aanleiding van recente ontwikkelingen verwerkt in de FAQ’s op Mijn ABU.

Gerelateerde artikelen