ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verlenging overgangsperiode voor verstrekking geldige verblijfsdocumenten Oekraïense vluchtelingen

Het kost de overheid enige tijd om documenten rond geldig verblijf voor alle ontheemden beschikbaar te stellen. Daarom geldt een overgangsperiode die in eerste instantie zou lopen tot en met 31 mei 2022. Afgelopen vrijdag hebben we van het ministerie van SZW de bevestiging ontvangen dat de overgangsperiode is verlengd tot 31 augustus 2022. Op 31 mei 2022 zal het ministerie over dit besluit gaan communiceren.

De vrijstelling van de Tewerkstellingsvergunning voor Oekraïners is verbonden aan een aantal voorwaarden. Een daarvan is de meldplicht. Om ervoor te zorgen dat er op een juiste manier gebruik wordt gemaakt van de vrijstelling, is het nodig dat de ontheemden beschikken over documenten waaruit hun rechtmatig verblijf en verblijfstatus op grond van de richtlijn tijdelijke bescherming in Nederland blijkt. Zonder deze documenten is het voor werkgevers niet mogelijk om vast te stellen of de ontheemde rechtmatig in Nederland verblijft en derhalve onder de vrijstelling valt.

De afgelopen periode hebben wij met meerdere organisaties veel inzet gepleegd om ervoor te zorgen dat wij als werkgevers tijdig duidelijkheid zouden krijgen of de overgangsperiode inderdaad ook verlengd wordt.

Op 31 mei 2022 communiceert het ministerie over dit besluit van de verlenging.

Gerelateerde artikelen