ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Normpremie adequate pensioenregeling 2021 vastgesteld: 14,5%

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de normpremie voor 2021 bekendgemaakt. De normpremie zal 14,5% bedragen. Dit is lager dan de premie in 2020 en is lager dan eerder verwacht. Deze daling wordt verklaard door de (iets) lagere raming van de ontwikkeling van pensioenpremies tussen 2019 en 2021 door het CPB.

Gerelateerde artikelen