ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vanaf 2021: payrollwerknemers niet langer verplicht bij StiPP

Vanaf 1 januari 2021 vallen payrollwerknemers niet langer onder de verplichtstelling van StiPP. Dit hebben sociale partners besloten naar aanleiding van de nieuwe wetgeving rondom payrollpensioen.

De wetgeving regelt dat payrollwerknemers per 1 januari 2021 recht hebben op een adequaat pensioen. De pensioenregeling van StiPP sluit niet aan op deze wettelijke regeling. Voor sociale partners was dit aanleiding om de verplichtstelling van StiPP te wijzigen met betrekking tot payrollwerknemers.

In het lopende jaar 2020 blijft de huidige situatie gehandhaafd.

Sociale partners overleggen de komende maanden of zij een alternatieve pensioenvoorziening voor payrollkrachten gaan faciliteren. Namelijk een voorziening die voldoet aan de eisen van het wettelijk ‘adequaat pensioen’.

Gerelateerde artikelen