ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Informatievoorziening nieuwe pensioenregeling van start

De informatievoorziening rondom de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2022 is van start gegaan. Op vrijdag 3 september ging een informatiepagina op de site van StiPP live die gewijd is aan de wijzigingen in de pensioenregeling. Op 6 september heeft StiPP ook werkgevers en softwareleveranciers in een mailing geïnformeerd over deze informatiepagina.

De wijzigingen in de pensioenregeling per 1 januari 2022 zijn pas overeengekomen tussen ABU, NBBU en LBV. Het gaat daarbij om de verkorting van de wachttijd van 26 naar 8 gewerkte weken en een verbreding/verduidelijking van de pensioengrondslag.

ABU, NBBU en StiPP hebben afgesproken om de informatievoorziening zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat alle informatievoorziening zo veel mogelijk via de site van StiPP verloopt. Ook FAQ’s die bij ons binnenkomen, zullen op de site van StiPP worden geplaatst. Leden van de ABU kunnen ons wel hun vragen blijven stellen. Bezoek de informatiepagina kortom regelmatig.

De informatievoorziening blijft niet beperkt tot de genoemde website. Als ABU willen we ook graag bijeenkomsten/webinars organiseren. Ook zo blijven leden op de hoogte en kunnen zij vragen stellen. Ook zijn wij met de softwareleveranciers het overleg gestart over het nieuwe loonbegrip.

Lees ook dit nieuwsbericht van StiPP.

Dick Voortman: voortman@abu.nl

Gerelateerde artikelen