ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Overleg over nieuwe pensioenregeling van start: ABU voor verkorting van de wachtperiode

Het overleg over een nieuwe pensioenregeling voor de uitzendsector is van start gegaan. Sociale partners hebben al enkele malen met elkaar gesproken. Het overleg verloopt in goede sfeer, constructief en er worden stappen gemaakt. Sociale partners hebben naar elkaar de intentie uitgesproken om het overleg uiterlijk in de zomer van 2020 afgerond te hebben. Dit zou betekenen dat de nieuwe regeling in kan gaan per 1 januari 2022.

Inzet van de ABU

De ABU staat voor goed werkgeverschap. Daar hoort ook een pensioenregeling bij die toekomstbestendig en maatschappelijk acceptabel is.

De ABU streeft naar één nieuwe pensioenregeling die in de plaats komt van de huidige Basis- en Plusregeling. Net als de huidige regelingen zou de nieuwe regeling een beschikbare-premieregeling moeten zijn. Een dergelijke regeling, waarin werknemers beschikken over een individueel potje, sluit het best aan op het karakter van de sector, waarin een kortdurend verblijf van de werknemer de regel is.

Daarnaast wil de ABU een leeftijdsonafhankelijke premie. Hiermee wordt invulling gegeven aan het landelijk Pensioenakkoord en de wens van het Kabinet om de doorsneesystematiek af te schaffen. Ook streeft de ABU naar een eenduidige en uitvoerbaar loonbegrip voor wat betreft de pensioengrondslag.

Tot slot is de ABU voorstander van een verantwoorde, maar forse verkorting van de wachtperiode, die op dit moment zes maanden bedraagt. Hierdoor gaan uitzendkrachten eerder pensioen opbouwen en levert de sector een bijdrage aan de verkleining van de witte vlek, de situatie dat mensen geen pensioen opbouwen.

Indien er ontwikkelingen zijn, zullen wij u hierover informeren.

Gerelateerde artikelen