ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Parlementaire agenda: Pensioenonderwerpen


Regelmatig wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd en besloten over onderwerpen die de uitzendbranche raken. In deze rubriek belichten we een actueel onderwerp:

Wat: Commissiedebat Pensioenonderwerpen
Wanneer: donderdag 24 maart 14.00 – 18.00 uur
Waar: Tweede Kamer (hier live te volgen)
Op donderdag 24 maart staat een commissiedebat over pensioenonderwerpen gepland. Hierbij zullen de woordvoerders SZW van de fracties in debat gaan met minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). Op de agenda staat onder andere de brief ‘Witte vlek op pensioengebied’.

Wat vindt de ABU?
De Stichting van de Arbeid heeft in 2020 een ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ uitgebracht, waarin is geadviseerd om de maximale wachttijd voor pensioenopbouw in de uitzendbranche in lijn te brengen met de wachttijd die geldt voor de overige sectoren, namelijk maximaal twee maanden in plaats van 26 weken. Dit advies is overgenomen door het kabinet en wordt verankerd in het ‘Wetsvoorstel toekomst pensioenen’.

Vanwege de latere inwerkingtreding van het wetsvoorstel hebben de sociale partners in de uitzendbranche het heft in eigen handen genomen en de wachttijd verkort tot 8 gewerkte weken. Minister Schouten heeft in bovengenoemd brief haar waardering uitgesproken voor deze actieve houding.

In het SER-advies Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving is afgesproken dat het pensioen in de uitzendbranche toegroeit naar een marktconform niveau. De ABU wil in de komende cao-onderhandelingen invulling geven aan het SER-advies en stapsgewijs werken aan een marktconforme pensioenregeling.

Gerelateerde artikelen