ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uw medewerking gevraagd bij onderzoek wachttijd pensioenopbouw

Zoals u wellicht weet, is de ABU al geruime tijd met de NBBU en de vakbonden in gesprek over een nieuwe pensioenregeling. Ook de wachttijd van 26 gewerkte weken is onderdeel van dat gesprek. In dat kader hebben ABU, NBBU en vakbonden besloten om samen met StiPP een onderzoek te laten uitvoeren naar de gevolgen van een mogelijke afschaffing/verkorting van de wachttijd van het pensioen. Graag vragen wij u om uw medewerking te verlenen aan dit onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

De ABU staat voor goed werkgeverschap. Een betere pensioenregeling die toekomstbestendig is en de maatschappelijke toets kan doorstaan past daarbij. In het beleidsplan van de ABU is de verkorting van de wachttijd voor pensioenopbouw genoemd als een mogelijkheid om de pensioenregeling te verbeteren. Echter, een besluit hierover willen we weloverwogen nemen. Daarbij past dus een onderzoek waarbij de gevolgen voor pensioenopbouw, kosten en uitvoering in beeld komen.

Om de gevolgen van een verkorting of afschaffing van de wachttijd in kaart te kunnen brengen, hebben wij gegevens van uitzendondernemingen nodig. Het gaat om uitzendondernemingen die voor hun salarisverwerking gebruikmaken van de diensten van Pivoton, Nocore of Easyflex.

Wat vragen wij van u?

Als u gebruikmaakt van de diensten van Pivoton, Nocore of Easyflex, vragen wij u om ons toestemming te geven om gebruik te mogen maken van de data van uw onderneming. Dat kan door uiterlijk 15 maart a.s. een mail te sturen naar Dick Voortman, voortman@abu.nl. Vermeld in uw mail ‘toestemming deelname onderzoek wachttijd pensioenopbouw’ en uw softwareleverancier.

Het meedoen met dit onderzoek brengt voor u geen extra werk met zich mee. Na uw toestemming om gebruik te mogen maken van uw data, zal uw softwareleverancier uw gegevens verzamelen en aanleveren aan het onderzoeksbureau Sprenkels & Verschuren.

De ABU benadrukt dat het onderzoeksbureau de resultaten uit het onderzoek alleen op totaalniveau zal presenteren. De resultaten zullen niet herleidbaar zijn naar individuele ondernemingen en personen. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met de data en worden deze alleen gebruikt voor dit onderzoek. De data komen dus niet in handen van de ABU, NBBU of sociale partners. Daarnaast voldoet de gegevensuitvraag uiteraard ook aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

Het onderzoek moet voor de zomer klaar zijn.

Om welke data gaat het?

Na uw toestemming verzamelt het onderzoeksbureau i.s.m. uw softwareleverancier de volgende gegevens over 2016 t/m 2018 per uitzendkracht per week die in die periode heeft gewerkt.

  • Jaar
  • Weeknummer
  • SBI-code / eventueel veld waarin wordt aangegeven om welke werkgever het gaat
  • Uniek volgnummer van de uitzendkracht om te kunnen volgen in welke weken de individuele uitzendkracht heeft gewerkt. Dit is niet het BSN.
  • Aantal gewerkte uren
  • Premieloon
  • Wekentelling op het moment van de betreffende week
  • Geboortejaar uitzendkracht
  • De eigen deelnemersbijdrage die is betaald voor de plus-pensioenregeling.

Dit onderzoek is van groot belang voor onze sector. Wij rekenen op uw medewerking.

Gerelateerde artikelen