ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wet toekomst pensioenen: de gevolgen voor de uitzendbranche

Zoals we eerder hebben laten weten, heeft de Tweede Kamer eind vorig jaar ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (WTP). Dat besluit heeft ook forse consequenties voor de uitzendbranche.

Dat komt met name door de twee amendementen die daarvoor door de PvdA en Groen Links zijn ingediend en die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Het wetsvoorstel WTP ligt nu ter besluitvorming voor in de Eerste Kamer. De beoogde invoeringsdatum van de wet is 1 juli 2023.

In het kort twee belangrijke wijzigingen op een rij met forse implicaties voor de uitzendbranche op zeer korte termijn.

1. Wachttijd

Met de introductie van de WTP komen wachttijden in pensioenregelingen te vervallen. In de uitzendbranche is de wachttijd in de STIPP-pensioenregeling per 1 januari 2022 al teruggebracht van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken, in lijn met het SER-MLT-advies en het eerdere advies van de Stichting van de Arbeid over de aanpak van de zogenaamde ‘witte vlekken’ (werknemers die geen pensioen opbouwen). De WTP noodzaakt om de wachttijd in de pensioenregeling verder te verlagen naar 0 weken. Dit betekent dat elke uitzendkracht vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt en bij StiPP moet worden aangemeld. De inwerkingtreding van de bepaling over de wachttijd is naar verwachting 1 juli 2023 .

2. Toetredingsleeftijd

Daarnaast brengt de WTP met zich mee dat de wettelijke toetredingsleeftijd in pensioenregelingen wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dit betekent dat uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst vanaf 18 jaar pensioen gaan opbouwen in de pensioenregeling bij StiPP, in plaats van vanaf 21 jaar. De inwerkingtreding van deze bepaling is naar verwachting 1 januari 2024.

Implementatie

Beide amendementen zijn onderdeel van de WTP, die naar verwachting op 1 juli 2023 in werking treedt. Uiteraard geldt er een voorbehoud omdat de WTP nog door de Eerste Kamer moet worden behandeld. Besluitvorming door de Eerste Kamer wordt niet eerder verwacht dan medio mei. Mede om die reden denken wij dat implementatie van de wachttijd per 1 juli 2023 niet haalbaar is. Dergelijke wijzigingen vereisen in onze sector een implementatietermijn van minimaal zes maanden om correct en tijdig door te kunnen voeren. Wij hebben daarvoor samen met de NBBU een brief naar de Eerste Kamer gestuurd. Eerder heeft STIPP dat ook al gedaan. Met laatstgenoemde zijn wij in nauw overleg over de implementatie van de WTP.

Wij vinden het belangrijk u nu al te informeren over deze aankomende aanpassingen. Het is namelijk niet uitgesloten dat de WTP op bovenstaande punten ongewijzigd wordt aangenomen en u al voorbereidingen hiervoor wil treffen. Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Gerelateerde artikelen